17 mei 2017

Jeugd Cultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is in het leven geroepen om kinderen en jongeren die willen leren zingen, een muziek instrument bespelen, toneelspelen maar waarvan de ouders / verzorgers dat niet kunnen betalen.

Het Jeugd Cultuurfonds biedt dan de mogelijkheid om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een muziekvereniging, theaterclub, dansschool, kunstatelier. En dus ook bij Popschool Parkstad ! Want muziek & cultuur zorgt voor plezier en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen die aan actieve kunstbeoefening doen, krijgen meer zelfvertrouwen, hun concentratievermogen neemt toe en hun sociale vaardigheden worden vergroot. Juist voor kinderen in achterstandsposities zijn deze effecten heel belangrijk. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen.

Voor wie en hoe?

Voor kinderen uit gezinnen waarvan het inkomen niet meer dan 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt kan het Jeugdcultuurfonds financieel bijspringen. Via een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind kan die bijdrage, die maximaal € 419,75 per kind per jaar kan bedragen, worden aangevraagd. De bijdrage wordt dan gebruikt om de contributie en eventueel benodigde attributen te betalen. Het geld gaat direct naar de cultuuraanbieder of winkel, niet naar de ouders of het kind. De intermediair ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de activiteiten waarvoor het fonds betaalt.

Wat is de werkwijze van het Jeugdcultuurfonds Heerlen?

Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, die het gezin goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. Wij noemen deze professionals ‘intermediairs’ voor het Jeugdcultuurfonds. Contact intermediair Roos Verhaegen voor Popschool Parkstad-  06-46427377 – roos@roos-trainingen.info

Contact Jeugdcultuurfonds Heerlen: limburg@jeugdcultuurfonds.nl / http://www.jeugdcultuurfonds.nl/1723/heerlen/ https://www.jeugdcultuurfonds.nl/aanvraag/