Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd is en dat de inhoud van de site onderhevig is aan verandering. Aan de teksten en pagina’s van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Popschool Parkstad besteedt de uiterste zorg aan volledigheid en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde informatie.
Het is echter mogelijk dat onjuistheden voorkomen.

Popschool Parkstad en betrokken docenten zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.