Muziektherapie

Muziektherapie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wat is muziektherapie?

Mensen die speciale aandacht nodig hebben, kunnen terecht bij onze muziektherapeut. Muziektherapie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wij vinden dat muziek maken synoniem staat aan verbinding vinden met jezelf en de ander. Muziek is een middel om te voelen en midden in het leven te staan. Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Behandeling door een muziektherapeut richt zich in hoofdzaak op het terugdringen van problemen of stoornissen (veranderingsgericht). De behandeling kan echter ook bijdragen aan het stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden die een cliënt heeft (ontwikkelingsgericht). In een aantal behandelsituaties wordt als doel gesteld de achteruitgang in de problematiek van de cliënt tegen te gaan of zijn lijden te verlichten (stabilisatiegericht of palliatieve zorg gericht op de kwaliteit van leven). Leren om te gaan met verliezen of beperkingen kunnen ook doelstellingen voor muziektherapie zijn (acceptatie gericht). Alle vier processen kunnen betrekking hebben op emotionele, gedragsmatige, cognitieve, sociale of lichamelijke verschijnselen. De werkvelden en doelgroepen voor muziektherapie zijn gevarieerd en omvatten o.a:

  • Psychiatrie,
  • Gehandicaptenzorg,
  • Revalidatiecentra
  • Verpleeghuizen voor somatische zieken en psychogeriatrische patiënten (dementie e.d.)
  • Autisme
  • Hospice

Onze muziektherapeut heeft een lijst van zorgverzekeraars die deze lessen in muziektherapie vergoeden. Aarzelt u niet hiernaar te vragen. Wij doen u deze lijst graag toekomen.

Dag / tijd

Kosten

Deze cursus wordt gegeven door

Meer aanbod